Polityka Zwrotów i Reklamacji Sklepu Internetowego SSIK LOVE Sp. z o.o.

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Zwrotów i Reklamacji określa zasady dokonywania zwrotów i składania reklamacji dotyczących produktów zakupionych w Sklepie Internetowym SSIK LOVE Sp. z o.o.

§2 Prawo do Odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faxem lub e-mailem).

§3 Warunki Zwrotu Produktu

 1. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Produkt powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, z kompletem zawartości.
 3. Zwrotowi podlega pełna wartość produktu. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument.

§4 Procedura Reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące wad produktów mogą być składane pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane kontaktowe zgłaszającego.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni wadliwy produkt na pełnowartościowy lub zwróci Klientowi równowartość ceny produktu.

§5 Postanowienia Końcowe

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pulsujące wieści?

Nie przegap!

Nie spamujemy, podrzucamy tylko seksowne pomysły na przyjemności 😍