Regulamin Sklepu Internetowego SSIK LOVE Sp. z o.o.

§1 Informacje Ogólne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.ssik.love, prowadzony jest przez SSIK LOVE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Henryka Hubertusa Jabłońskiego 14/28, 80-766 Gdańsk, Pomorskie, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001055021, NIP: 5833486928.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego SSIK LOVE Sp. z o.o.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – SSIK LOVE Sp. z o.o.
 2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia w Sklepie.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą transakcji niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3 Zasady Korzystania ze Sklepu

 1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie po zaakceptowaniu Regulaminu i zarejestrowaniu się na stronie.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

§4 Oferta i Realizacja Zamówień

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, i legalnie wprowadzone na rynek.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§5 Płatności

 1. Płatności można dokonywać za pośrednictwem PayPal lub bramki płatności PayNow.
 2. Zamówienie jest przetwarzane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 4. „Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać na adres e-mail Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§8 Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany w zakresie działalności Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

§9 Dostawa

 1. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest na terenie Polski oraz do wybranych krajów za pośrednictwem firm kurierskich. Szczegółowe informacje o dostępnych metodach dostawy oraz kosztach znajdują się w zakładce „Dostawa” na stronie sklepu.
 2. Czas realizacji dostawy zależy od wybranej metody i jest podawany przy każdym produkcie. Termin ten liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniem lub zaniechaniem firm kurierskich lub innych podmiotów odpowiedzialnych za transport.

§10 Zwroty towarów

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, z wyjątkiem produktów wytwarzanych na zamówienie, które nie podlegają zwrotom.
 2. Aby dokonać zwrotu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres contact@ssik.love, aby otrzymać formularz zwrotu.
 3. Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient, chyba że Sprzedawca zdecyduje inaczej w przypadku promocji lub szczególnych warunków sprzedaży.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

§11 Zwroty pieniędzy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tych samych sposobów płatności, które zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§12 Polityka Prywatności Sklepu Internetowego SSIK LOVE Sp. z o.o.

§1 Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów SSIK LOVE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Henryka Hubertusa Jabłońskiego 14/28, 80-766 Gdańsk, Pomorskie, Polska.

§2 Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest SSIK LOVE Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

§3 Cel i zakres zbierania danych Dane osobowe są zbierane w celu realizacji umów sprzedaży, kontaktu z klientami oraz celów marketingowych Administratora. Zbierane informacje to m.in. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy.

§4 Czas przetwarzania danych Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

§5 Pliki Cookies Strona sklepu internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy jakości usług, personalizacji treści oraz analizy ruchu na stronie. Użytkownik może zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

§6 Prawa osób, których dane dotyczą Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

§7 Zabezpieczenie danych osobowych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych.

§8 Udostępnianie danych Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

§9 Zmiany w Polityce Prywatności Polityka Prywatności może być aktualizowana. Aktualna wersja zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.

Dane Kontaktowe:

 • Adres: ul. Henryka Hubertusa Jabłońskiego 14/28, 80-766 Gdańsk, Pomorskie, Polska
 • E-mail: contact@ssik.love

Pulsujące wieści?

Nie przegap!

Nie spamujemy, podrzucamy tylko seksowne pomysły na przyjemności 😍